You are here:   User Profile
Register   |  Login

My Profile

   Minimize
Profile Avatar
HattieT61342
3 Wallum Court
Palmvale, NSW 2484
Australia
(02) 6642 1069 https://www.pantipmarket.com/items/19867355 *******
เกียรติศักดิ์ เจริญสุข ทำบุญหลังพระ march 17 2021

เกียรติศักดิ์ เจริญสุข การเป็นคนดีมีมากกว่าเพียงแค่ทำสิ่งต่างๆเพื่อผู้อื่น คุณต้องยอมรับรวมทั้งรักตัวเองก่อนคุณถึงจะถ่ายทอดพลังแง่บวกให้กับโลก ประพฤติตามคำเสนอแนะตั้งแต่นี้ต่อไปเพื่อช่วยให้คุณเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิม สักครั้งในชีวิต กราบลาบิดามารดาญาติมิตรเพื่อลาบวชบวช
การลาบรรพชาอุปสมบทเพื่อรับใช้ศาสนาถือว่าเป็น เป็น อานิสงส์เป็นอย่างมาก ซึ่ง ผู้ถือบวชจะทอดทิ้งชีวิตความเป็นอยู่เดิม เพื่อเดินทางเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ของพระพุทธศาสนา ด้วยเหตุผลดังกล่าวการบรรพชา เกียรติศักดิ์ เจริญสุข ถือได้ว่า เป็นการสร้างคุณประโยชน์ให้กับตัวเอง ครอบครัว และก็ได้ฝึกซ้อมตัวเองตามแบบของพระพุทธศาสนาได้ฝึกซ้อมในเรื่องของกายคำพูดใจ แล้วก็ควรต้องเจริญก้าวหน้าสติมีศีลสมาธิปัญญา และก็ถือปฏิบัติของศีล พระภิกษุสงฆ์ 227 ข้อ ตาม พระข้อบังคับขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพระพุทธเจ้าเป็นการช่วยเหลือให้กาย วาจา ใจ มีความปกติสุขผลักดันการฝึกสมาธิ ขจัดกิเลสปัญหาและก็นำไปสู่ปัญญาสำหรับบิดามารดาแล้วก็ครอบครัวจะได้ ผลบุญบุญจากงานบรรพชา ของลูกชาย เพราะความมุ่งมั่นของบิดามารดาทุกคนต้องการจะให้ลูกเป็นคนดีมีจริยธรรมบรรลุผลสำเร็จในชีวิตมีความสุข รวมทั้งการอุปสมบทยังค้นหาพระธรรมนำสู่ชีวิตบิดามารดามีความปราบยินดีเป็นอย่างมากที่ลูกชายสามารถ ทำตามจารีตประเพณีความศรัทธาของคนไทยโบราณซึ่งเช้าใจกันว่า การอุปสมบทของลูกจะได้อานิสงส์พาไปสู่สวรรค์ หรือที่เรียกกันว่าได้เกาะชายผ้าเหลืองลูกขึ้นสวรรค์ นอกเหนือจากนี้ยังสร้างความรู้สึกชื่นชมยินดีให้กับพ่อแม่ครอบครัววงศ์สกุล เทียบสมาชิกในครอบครัวเดินหน้าไปสู่พระธรรมนำจิตใจ รวมทั้งงานบุญ งานบรรพชานี้ ชาวพุทธทั้งหลายแหล่รวมทั้งเพื่อนเพื่อน คนรู้จักกันได้มาร่วมมือร่วมแรงกายกันในการช่วยงานเพื่อพิธีการบวชเป็นไปตามขนบธรรมเนียมแล้วก็เป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา ซึ่งการบรรพชานั้นถือว่ามีอานิสงส์แรง และมีประโยชน์แก่สัตว์โลกทั้งหลายแหล่ เพราะเหตุว่าความหมายของคำว่าบวชหมายคือการละเว้น รักษาศีลปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ส่วนจะบรรพชานานมากแค่ไหนขึ้นกับ ต้นเหตุ ทั้งหลายของ เกียรติเจริญก้าวหน้าสุข
พิธีบรรพชาตามพิธีโบราณ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อคนที่ขอบวชต่อไปในอนาคต
• ผู้ขอบวชจำเป็นต้องกล่าวบทสวด ซึ่งหนังสือจะใช้ 2 แบบ คือ แบบอุกาสะแบบเอสาหัง ซึ่งผู้ขอบวชต้อง ไต่ถามอุปัชฌาย์ซึ่งท่านกระจ่างให้รู้ดีว่าควรท่องบทไหน
• ของที่ดินครอบครัวจะต้องตระเตรียมเป็น
o ของโปรยทานสามารถพับเป็นเหรียญโปรยทานหรือลูกกวาดของจำพวกอื่นๆได้ตามสมควร
o ของกินที่เลี้ยงแขกที่มาในงานบรรพชา
o ซองปัจจัยที่จะนำมามอบให้แก่อุปัชฌายพระคู่สวดแล้วก็พระชั้น
• ของที่จะจำเป็นต้องตระเตรียมวันโกนหัว
o ใบบัว 1 ใบไว้สำหรับรองผม
o กรรไกรที่มีความแหลมคมใช้สำหรับในการตัดผม
o มีดโกนขนนก
พิธีการอุปสมบท
1.ตัดผมปอยซึ่งจะใช้ใบบัวใบใหญ่ในการรองรับเส้นผมที่พ่อแม่ญาติทำตัดปอยผม
2.โกนผมเป็นขั้นตอนของพระคุณครูที่จะโกนให้กับนาค
3.ลาพ่อแม่วงศ์วาน เพื่อขอโทษซึ่งนาคจะมีธูปเทียนแพ และก็กล่าวคำลาบวชและก็รับไตร
4.เดินแห่บรรพชาและเวียนรอบโบสถ์ 3 รอบ
5.นาคกระทำโปรยทานในงานบุญ
6. นาคจะกล่าวคำวันลงสีมาหน้าอุโบสถเพื่อเป็นการทำความเคารพพระอุโบสถ
7.นาคเดินเข้าโบสถ์ ซึ่งตามความเลื่อมใสนั้นควรต้องจับ ชายผ้าขาวของนาคไปส่งจนกระทั่งอุโบสถซึ่งจะได้อานิสงค์บุญมากมาย
8.นาควันทาพระประธานด้วยการกล่าววันลงสีมา
8.สวดอันตรายิกธรรมเรียบร้อยเป็น การอุปสัมปทา จำเป็นที่จะต้องกล่าวคำขอโบสถ์
9 .กล่าวจบแล้วควรต้องวางไตรจีวรลง แล้วฟังอุปัชฌาย์สอนกัมมัฏฐาน
10.อุปัชฌายสวมอังสะให้นาค
11.นาคต้องไปครองไตรจีวร
12.รับศีลเรียบร้อยแล้ว แล้วหลังจากนั้นไปรับประเคนบาตรจากบิดามารดา
13.จากนั้น ถวายดอกไม้ธูปเทียนแก่อุปัชฌาย
14.พระกรรมวาจารย์ เกี่ยวบาตรให้พระภิกษุใหม่
15.พระคู่สวด ซักถามอันตรายิกธรรม หลังจากนั้นภิกษุใหม่เปล่งแสงวาจาขอญัตติบาป สังฆัมภันเต แล้วฟังอนุสาสนบาลีจากอุปัชฌาย
16. พระอุปัชฌาย์จะให้โอวาท ซึ่งญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาจะถวายสาเหตุพระอุปัชฌาย์ และเครื่องไทยธรรม กรวดน้ำ
17.เมื่อ ออกจากโบสถ์ไปกันหมดแล้ว พระใหม่จำเป็นต้องนั่งรับบาตร ซึ่งญาติโยมญาติสามารถมอบปัจจัยได้ตามสมควร สำหรับงานทำบุญ งานบวชของเกียรติศักดิ์เจริญสุขจะเป็นไปตามจารีตประเพณีโบราณที่สืบต่อกันมา
สำหรับงานบรรพชาในครั้งนี้ เกียรติศักดิ์ เจริญสุขจะลาบิดามารดาญาติผู้ใหญ่รวมทั้งคนที่ชื่นชมเพื่อเดินหน้าไปสู่ร่มกาสาวพักตร์ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพระพุทธ เพื่อที่ พิเคราะห์ทวน และสำรวมทางกายคำพูดใจ ถ้ากระผมเกียรติศักดิ์ เจริญสุข ได้เคยล่วงเกินท่านด้วยกายดีแล้วถ้อยคำแล้วก็หัวใจทั้งต่อหน้าต่อตารวมทั้งลับหลังอีกทั้งรู้และไม่ทราบ เพื่อความบริสุทธิ์ที่เพศพรหมจรรย์ ขอให้ทุกคนขอความปรานีอโหสิกรรมแก่ผม เพื่อ ทดแทนบุญคุณของพ่อแม่ วงศ์ญาติรวมทั้งบิดามารดา ปฏิบัติภารกิจของศาสนิกชนช่วยรักษาศาสนาพุทธโดยรักษาพระธรรมวินัยให้ก้าวหน้ามั่นคงแล้วก็พระพุทธศาสนาจะดำรงอยู่สืบไป และปฏิบัติภารกิจของชาวไทย ที่ได้เกิดมา รับใช้พุทธศาสนา ได้ฝึกอบรมตัวเองในด้านการพัฒนาชีวิตทางด้านกายวาจาใจที่มีความดีงามเข้มแข็งมั่นคง อยู่ยังอยู่ในคุณธรรมอันดี ก็เลยขอกราบลา ญาติมิตรเพื่อนทุกคน เพื่อเข้าพิธีบรรพชา และขอเรียนเชิญเครือญาติเพื่อน กัลยาณีมิตร ผู้มีอุปมือคุณทุกท่าน มาร่วมงานบรรพชาของ เกียรติศักดิ์ เจริญสุข สำหรับกำหนดงานบวช จะแจ้งให้ทราบ ในวันสถานที่แล้วก็ในช่วงเวลาที่เหมาะสม ถัดไป และก็ขอให้ทุกคนร่วมอนุโมทนาบุญสำหรับในการบวชคราวนี้ด้วยเถิด

Fanpage:เฟสบุีค https://www.facebook.com/kiattisak.jarernsook
Line แอด เกียรติศักดิ์ เจริญสุข
Website เกียรติศักดิ์ เจริญสุข http://elitebuysale.com/mbdetail.php?id=028069&productname=%E0%A1%D5%C2%C3%B5%D4%C8%D1%A1%B4%D4%EC%20%E0%A8%C3%D4%AD%CA%D8%A2
บทความโดย เกียรติศักดิ์ เจริญสุข

�eviri malatya oto kiralama par�a esya tasima sehirler arasi nakliyat sehirlerarasi evden eve nakliyat istanbul bursa sehirler arasi nakliyat malatya oto kiralama istanbul nakliyat ofis tasima ofis tasimaciligi evden eve nakliyat evden eve nakliyat b�y� ask b�y�s� ayirma b�y�s� medyum medyum sikayetleri medyum yorumlari b�y� ask b�y�s� baglama b�y�s� dua ask duasi ask b�y�s� b�y� ask b�y�s� baglama b�y�s� medyum dolunay medyum ask b�y�s� medyum medyum sikayetleri medyum yorumlari medyum zeynel eroglu medyum ask b�y�s� metal galvanizli sac paslanmaz sac metal hrp sac paslanmaz �elik mekjoy seo seo kursu sex shop istanbul sex shop atasehir sex shop Istanbul evden eve nakliyat istanbul ev esyasi depolama istanbul ev esyasi depolama istanbul izmir evden eve nakliyat viagra fiyati cialis 5 mg